operational technology

(OT) – driftsystem, driftsteknik, driftsteknologi – datorsystem som styr och övervakar industriella processer. Traditionellt har man skiljt mellan IT (datorsystem för sådant som administration och publicering) och OT (ofta inbyggda system). På 2010‑talet börjar det bli uppenbart att de två områdena börjar gå ihop, bland annat för att OT-systemen i allt högre grad är anslutna till internet. – Förkortningen OT och operational technology förekommer ofta på svenska.

[industriell it] [4 oktober 2019]

Dagens ord: 2019-10-15