operational technology

(OT) – operativ teknik; driftsystem, driftsteknik, driftsteknologi – datorsystem som styr och övervakar industriella processer. Traditionellt har man skilt mellan IT (datorsystem för sådant som administration och publicering) och OT (ofta inbyggda system). På 2010‑talet började det bli uppenbart att de två områdena börjar gå ihop, bland annat för att OT-systemen i allt högre grad är anslutna till internet. – Förkortningen OT förekommer ofta på svenska.

[industriell it] [ändrad 19 juli 2022]

Dagens ord: 2019-10-15