tidskänsliga nätverk

(time-sensitive networking, TSN) – nätverkssystem som är utformade för att data ska nå mottagaren i tid. Alla enheter i nätverket ska vara synkroniserade (ha samma tid) och data ska överföras utan förseningar. Detta är särskilt viktigt i industriell it och i fordon och farkoster med realtidssystem. – Bakgrunden är att traditionell nätverksteknik inte tar hänsyn till tid. Teknikens utveckling började vid en tid då nätverken var så långsamma att tidskänslighet var orealistiskt. Det viktiga var att data kom fram utan ändringar på ett tillförlitligt sätt. Men i industriell it och i trafik kan bråkdelar av sekunder vara kritiska. – Standarder för tidskänsliga nätverk utvecklas av IEEE, se IEEE:s webbsidor.

[industriell it] [nätverk] [26 november 2020]