datafångst

(data capture) – överföring av existerande data till en form som lämpar sig för lagring och / eller bearbetning i datorer. De data som infångas kan redan vara datoriserade (i en äldre eller av andra skäl olämplig form) eller hämtas från andra källor, till exempel genom maskinläsning av tryckta dokument. –Se också fångst.

[informationsinsamling] [ändrad 21 augusti 2019]