arkitektur

beskrivning i stora drag av ett system av mjukvara. – Arkitektu­ren be­skriver vilka kom­po­nenter som ingår i systemet, vad komponenterna ska göra, hur de fungerar ihop och hur hård­vara och användare påverkar systemet. – Termen används också om hård­vara i motsvarande bety­delse. – På engelska: architecture. – Se också it‑arki­tekt och abstraktion.

[systemutveckling] [ändrad 26 augusti 2021]