sharent

”barndelare” – förälder som lägger ut för många bilder och annan information om sina barn på sociala nätverk. – Barndelning kan inte bara vara genant för barnen, särskilt när de blir äldre, det kan också göra information om barnen tillgänglig för oönskad marknadsföring, annan påverkan eller värre saker. – Ordet: sammandragning av share (dela) och parent. Även: sharenting (”barndelning”). – Sharenting var ett av årets nyord 2019 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk).

[barn] [exhibitionism] [jargong] [sociala nätverk] [årets nyord] [ändrad 15 september 2021]

TMI

too much information.” – Det brukar vara ett påpekande om att någon har delat med sig av personlig information som hon borde behålla för sig själv. (Inte för mycket i betydelsen för stor mängd.)  – Jämför med tl;dr.

[exhibitionism] [förkortningar på T] [ändrad 22 december 2019]

Gyges effect

Gygeseffekten – hämnings­löst beteende på internet. – Gygeseffekten innebär närmare bestämt att man på internet gör saker som man inte skulle göra inför andra människor i samma rum. – Namnet: Kommer av Gyges ring, som gjorde att man blev osynlig, och alltså kunde bete sig hur som helst utan efterräkningar. Gyges ring omtalas i Platons dialog Staten, och ringens påstådda ägare Gyges var en verklig kung i Lydien (i nuvarande Turkiet). – Se också blottarkultur, cyberdisinhibition, digital dirt, digital hangover, digital tatuering, mobilblottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [ändrad 21 september 2021]

digital dirt

”digital dynga” – pinsamma yttranden som en person har publicerat på internet, och som senare kan användas emot henne; mindre smickrande sanna eller osanna påståenden som andra har publicerat om en person. – Se också blottar­kultur, digital hang­over, digital tatuering, cyber­disinhibi­tion, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bankruptcy, rätt att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [förföljelse] [sociala medier] [ändrad 22 december 2019]

egocasting

  1. – att bara läsa, lyssna till eller titta på sådant som stämmer med ens egna åsikter och smak;
  2. – egocentrerad utsändning på internet. – Med casting som i broadcasting.

[it-liv] [ändrad 13 december 2020]

blottarkultur

(peep culture)exhibitionistkulturen, synlig­hets­kulturen, kik­kulturen – beteckning på en framväxande livs­stil där människor fri­villigt lägger ut information som tidigare har an­setts privat. – Exempel är deltagande i doku­såpor samt information, bilder och video som läggs ut i sociala medier. – Blottar­kulturen om­fattar både de som lägger ut in­formationen om sig själva och de som tittar på. – Det engelska uttrycket peep culture har populariserats av den kanadensiska journalisten Hal Niedzviecki på bloggen The Peep Diaries, numera stängd, samt i en bok från 2001 (länk) och en tv‑doku­men­tär med samma namn. – Se också cyberdisinhibition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [personlig integritet] [socialt] [trender] [ändrad 22 december 2019]