Citizen Lab

ett forskningsinstitut som studerar och avslöjar censur, statlig informationsmanipulering och kartläggning av människor på internet. Citizen Lab finns på universitetet i Toronto i Kanada, och har funnits sedan 2001. Initiativtagare och chef är professor Ronald Deibert (deibert.citizenlab.ca). Citizen Labs arbete har lett till ett antal kontroversiella avslöjanden. Laboratoriet utvecklade den första versionen av Psiphon, ett program för att kringgå censur på internet, och var med och startade OpenNet Initiative. – Se citizenlab.ca.

[censur] [forskningsinstitut] [kartläggning] [28 januari 2019]

Copperhead

Copperhead OS – extra säkert utförande av Android. Det utvecklas av ett företag med samma namn i Toronto i Kanada och lanserades 2016. Det fungerade då bara på Nexus-telefoner. – Se copperhead.co. – Namnet: Copperhead, på svenska kopparhuvud, är en amerikansk giftorm; copperhead (heter så på svenska) är ett slags säkring som används i bergsklättring.

[android] [it-säkerhet] [ändrad 22 augusti 2017]

inbyggt dataskydd

(privacy by design) – eller inbyggd integritet – skydd av personuppgifter som grundläggande funk­tion i it‑system. Idealet är att inbyggt dataskydd är något som man eftersträvar i alla stadier av systemutvecklingen. Det ska inte vara något som man lägger till i efterhand. – Principen inbyggt dataskydd for­mu­le­rades 1995 i rapporten Privacy enhancing technologies, se denna länk. Den har senare sammanfattats i sju grundprinciper av Ontarios tidigare integritetsombuds­man Ann Cavoukian (länk):

  1. – Proaktiv – inte reaktiv; förebyggande – inte reparerande;
  2. – Dataskydd som den förvalda inställningen;
  3. – Dataskydd som en del av systemets utformning;
  4. – Full funktionalitet – bara fördelar, inga nackdelar;
  5. – Dataskydd från början till slut – skydd under hela livscykeln;
  6. – Synlighet och genomsiktlighet – bevara öppenheten;
  7. – Respektera användarnas integritet – håll det användarcentrerat.

– Läs också vad Datainspektionen skriver (länk).

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 21 maj 2019]

Ashley Madison

en nordamerikansk dejtingsajt som uttryck­ligen vänder sig till personer som vill vara otrogna. – Upp­gifter om ett stort antal av Ashley Madisons kunder spreds på inter­net i juli 2015. Exakt hur många är okänt. Även personuppgifter som Ashley­ Madison, mot en avgift på 19 dollar, hade lovat kunder att radera spreds. Sajtens ägare, det kanadensiska före­taget Avid Life Media, numera Ruby (rubylife.com), bekräftade dataläckan i ett pressmeddelande (länk). I en uppgörelse 2017 förband sig Ruby att betala 11,2 miljoner USA-dollar till de drabbade (se denna länk). Även personuppgifter från dejtingsajterna Cougar life och Established men spreds. – Bakom intrånget uppgavs hackar‑gruppen The impact team stå.

[dataläckor] [företag] [rättsfall och skandaler] [ändrad 19 december 2018]

Cult of the dead cow

Kohuvud ritat med tecken från tangentbord. Ögonen är två X.
Död ko i bbs-utförande.

(CDC) – en amerikansk hackar-grupp som verkar för frihet på nätet. Dess storhetstid var på 1990‑talet. – Cult of the dead cow har funnits sedan 1984, och kan ses som före­­gångare till Anonymous, men CDC:s med­­lemmar är inte anonyma. – CDC var först några löst samman­­­hållna BBS:er i USA och Kanada. Centrum var, och är fort­farande, Lubbock i Texas. Sedan 1980‑talet har gruppen gett ut en elektronisk tidning med samma namn: länk, numera sporadisk (kräver inloggning). – En av medlemmarna, Jesse Dryden (”Drunkfux”) ordnade 1990 den första hackar‑konferensen som var öppen för utom­­stående, Hohocon†. CDC uppfann också stavningen 31337 för elite, se leet. CDC gör an­språk på att ha myntat ordet hackti­­vism och har, eller hade, undergruppen Hackti­vismo (se Wiki­pedia), som tycks vara nerlagd. Insatsgruppen Ninja strike force, NSF (länk) bildades 1996, och har stora likheter med Anonymous. – CDC har (liksom Anonymous) drivit kampanjer på nätet mot Scientologikyrkan och mot Googles an­pass­­lig­­het gentemot censuren i Kina. Gruppen ligger också bakom skadeprogram som Back Orifice och pro­gram­met NBName som genom­för disti­bu­erade överbelastningsattacker samt program för hemlig kommu­nika­tion. (Se hela listan i Wikipedia.) Gruppen gör också anspråk på att ha ha smittat USA:s förre presi­dent Ronald Reagan med alzheimers. – Organisatoriskt lyder Cult of the dead cow under moderorganisationen CDC Communications tillsammans med Hackti­vismo och Ninja strike force. Verksam­­heten tycks ha tynat av, och några av de ursprungliga ledande med­lem­marna har gått vidare till jobb i stat och stor­företag. – Se cultdeadcow.com. – I mars 2019 blev det känt att den demokratiska presidentkandidaten Beto O’Rourke var med i Cult of the dead cow på 1980‑talet. – 2019 kom Joseph Menns (länk) bok Cult of the dead cow: how the original hacking supergroup might just save the world (länk).

[aktivister] [hackare] [ändrad 5 juni 2019]

Cepheus

ett avancerat program för poker. – Cepheus anses praktiskt taget oslagbart i heads up limit hold’em med två spelare, vilket visserligen är en av de enk­la­re formerna av poker. Programmet räknas som ett framsteg inom forskningen om artificiell intelligens, och beskrevs därför 2015 i en artikel i tidskriften Science (länk). – Cepheus har utvecklats av Michael Bowling (länk) och hans medarbetare vid universitetet i Alberta i Kanada. Pro­gram­met består av tolv terabyte data. – Du kan spela mot Cepheus på uni­ver­si­tet­ets webbsidor (länk). – Namnet: Cepheus är en stjärn­bild. Den är uppkallad efter Kefeus, som i grekisk myto­logi var kung av Aetiopien (nu­va­rande Nubien); faktiskt två kungar, farfar och sonson.

[ai] [spel] [ändrad 4 juli 2019]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]