egocasting

  1. – att bara läsa, lyssna till eller titta på sådant som stämmer med ens egna åsikter och smak;
  2. – egocentrerad utsändning på internet. – Med casting som i broadcasting.

[it-liv] [ändrad 13 december 2020]