tl;dr

”too long; didn’t read.” – Skrivs också: tldr. – Argu­mentum ad tl;dr – när någon försöker vinna en debatt genom att dränka mot­parten i många omständ­liga argu­ment som mot­parten inte har en chans att sätta sig in i. Uttrycket anspelar på termer som argu­mentum ad hominem: att angripa personen i stället för hennes på­stå­enden. – Se också TMI.

[förkortningar på T] [diskussioner] [nät- och sms-språk] [ändrad 22 december 2019]