SelSus

EU-finansierat forskningsprojekt för att utveckla teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår och eventuellt också reparerar felen automatiskt. Projektet har pågått 2013—2017. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 2013–2017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[forskning] [industriell it] [ändrad 28 mars 2019]

Ethernet TSN

ethernet time-sensitive networking – satsning på att göra data­kom­mu­ni­ka­tion tillförlitligt snabb. Det ska inte bli några oförutsägbara dröjsmål. Detta har blivit nödvändigt eftersom datakommunikation med ethernet allt mer används för kommunikation mellan maskiner, till exempel fordon, där långsam kom­munikation kan få allvarliga följder. Arbete på Ethernet TSN har pågått i flera år på internets tekniska ledningsgrupp IEEE (länk). I november 2016 tog University of New Hampshire (unh.edu) initiativ till en bred branschsatsning på Ethernet TSN med tre konsortier:

  • – Automotive Networking – för motorfordon;
  • – Industrial Networking – för industriell användning:
  • ProAV Networking – för professionell ljud och bild.

– Se denna sammanställning från University of New Hampshire.

[bilar] [industriell it] [ljud och bild] [nätverk] [ändrad 5 maj 2017]

benchtop

bänk-, laboratorie-, verkstads- – om utrustning som är avsedd för forskning, laboratorier och verkstäder. Utrustningen ska stå på en arbetsbänk. Det brukar inte vara vanliga persondatorer, utan specialprodukter. – Jämför med desktop.

rapid fab

rapid fabrication – snabb tillverkning av komponenter, reservdelar och prototyper i enstaka exemplar med 3d-skrivare.

digital tvilling

(digital twin) – i industriell it: en exakt avbildning av en viss maskin i form av mjukvara. Den materiella maskinen förser sin digitala tvilling med information om sitt tillstånd. Inspektion och felsökning kan då i många fall göras på den digitala tvillingen. På så sätt slipper man stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs. – Den information som överförs från den materiella maskinen till den digitala tvillingen kan gälla allt som är mätbart: varvtal, bränsleförbrukning, temperatur, varvtal, driftstimmar och annat.

[industriell it] [ändrad 28 maj 2019]