SelSus

ett avslutat EU-finansierat forskningsprojekt för utveckling av teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår, och eventuellt också reparerar felen automatiskt. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 20132017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[avslutat] [forskningsprojekt] [industriell it] [ändrad 20 april 2022]

Ethernet TSN

ethernet time-sensitive networking – tidskänsliga nätverk på ethernet – satsning på att göra datakommunikation tillförlitligt snabb. Det ska inte bli några oförutsägbara dröjsmål. Detta har blivit nödvändigt eftersom datakommunikation med ethernet allt mer används för kommunikation mellan maskiner (sakernas internet), till exempel fordon, där fördröjningar i kommunikationen kan få allvarliga följder. Arbete på Ethernet TSN har pågått i flera år på internets tekniska ledningsgrupp IEEE (länk). I november 2016 tog University of New Hampshire (unh.edu) initiativ till en bred branschsatsning på Ethernet TSN med tre konsortier:

  • – Automotive Networking – för motorfordon;
  • – Industrial Networking – för industriell användning:
  • ProAV Networking – för professionell ljud och bild.

– Se denna sammanställning från University of New Hampshire.

[bilar] [industriell it] [ljud och bild] [nätverk] [ändrad 10 september 2022]

byggnadsinformationsmodellering

(building information modeling, förkortat BIM; även: building information management) – metod att dokumentera och visualisera byggprocessen och en byggnads livscykel. Man skapar en tredimensionell modell av det som ska byggas, och till den modellen knyts information om de beslut som fattats och vad som har gjorts och behöver göras. Ett syfte med modellen är att alla inblandade ska ha samma information. Exakt vad som menas med byggnadsinformationsmodellering varierar. Flera länder har fastställt standarder.

[industriell it] [ändrad 5 augusti 2019]