maskinöversättning

översättning med användning av datorprogram. Oftast gäller det text, men det finns också maskinöversättning för talat språk. – Program för maskinöversättning har utvecklats sedan 1950‑talet, men maskinöversättning har visat sig mycket svårare än man väntade sig då. Bäst resultat har man nått inom områden med en begränsad och strikt definierad vokabular, som juridik. – Två huvudinriktningar finns inom maskin­över­sättning:

  • – Grammatisk: Översättnings­programmet har tillgång till en tvåspråkig ord­lista och grammatiska regler för båda språken. Det översätter texten genom att slå upp varje ord i ord­listan och tillämpa de grammatiska reglerna. Alltså ungefär samma tillvägagångs­sätt som en mänsklig översättare utan egen kunskap om målspråket skulle använda. – I praktiken har den grammatiska metoden inte fungerat så bra. Det finns ett klassiskt uttalande av forskaren Fred JelinekIBM: ”Varje gång jag sparkar en språkvetare fungerar taligenkännings-pro­grammet bättre.” (Han hade nog sagt samma sak om maskinöversättning);
  • Statistisk: Programmet jämför stora text­massor på båda språken. Det utgår från texter som man vet innehåller samma information på båda språken, till exempel redan kända översättningar. Texterna delas sedan upp i allt mindre delar, och programmet gör en bedömning av hur sannolikt det är att två ord, uttryck eller meningar betyder samma sak. Detta fungerar naturligtvis bättre ju mer text man har tillgång till, och det förutsätter att man använder datorer. Det mest kända exemplet på statistisk maskinöversättning är Google Översätt, men se också Skype Translator.

– På engelska: machine translation.

– Det finns också halvautomatiska verktyg som hjälper mänskliga översättare. Ett sådant är fras­minne, ett program som, enkelt uttryckt, talar om för över­sättaren att ”förra gången du översatte det här uttrycket så översatte du det så här”. Frasminnen är mest användbara för facktexter.

[maskinöversättning] [ändrad 16 augusti 2022]

Skype Translator

ett maskinöversättningsprogram från Micro­soft. – Det översätter tal till tal i realtid och är avsett för Skype. Det visas också en text­remsa sam­tidigt som över­sättningen läses upp med tal­syntes. – Skype Trans­lator kom i förhandsversion 2015. För­hands­versionen klarade engelska och spanska. Numera uppges Skype Translator kunna översätta till elva språk från 60 språk. – Se Skypes webbsidor (länk). – Läs också om Google Översätt och om Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 30 november 2020]

Babel fish

  1. – en avvecklad tjänst för maskin­­över­sättning på internet. – Babel fish utvecklades av Digital† och Systran (systransoft.com), och lanserades 1997 som en tjänst knuten till sökmotorn Altavista†. Yahoo blev så småningom ägare till Altavista, så 2008 knöts översättningstjänsten till Yahoos sökmotor. Tjänsten användes sedan av Microsofts sökmotor Bing, fast det var då fortfarande Yahoo som ägde Babel fish. – Som­maren 2012 upphörde tjänsten när Microsoft började använda en egenutvecklad översättningstjänst;
  2. Babelfish Corporation – en webbaserad maskinöversättningstjänst grundad 1999 av kanadensaren Oscar Jofre – se babelfish.com.

– Namnet: Babel fish kommer av den lilla översättningsfisken, babelfisken, i Douglas Adams Liftarens guide till galaxen.

[maskinöversättning] [nerlagt] [ändrad 1 november 2017]

NMT

  1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobiltelefonnätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobiltelefonnät som byggdes upp gemensamt i de nordiska länderna. Det räknas i efterhand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT‑nätet togs i bruk i Saudiarabien 1981. Kort därefter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 megahertz. Ett andra nät invigdes 1986. Det använde frekvensen 900 megahertz, och kallades följaktligen för NMT 900. Under 1990‑talet överflyglades NMT av GSM (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
  2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
  3. – Nordic Medtest – ett svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
  4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar på N] [mobilt] [språkteknik] [ändrad 27 maj 2020]