Google Översätt

(Google Translate) – en maskinöversättningstjänst från Google. – Google Översätt översätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Översättningarna görs inte med hjälp av ordböcker och grammatiska regler, utan genom att ett program jämför texter på internet med samma innehåll på från‑språket och till‑språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina databaser. Texter som Bibelöversättningar, instruktionsböcker, officiella EU‑dokument och FN‑dokument innehåller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan programmet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma ordalydelse, men som handlar om samma ämne. Metoden gör att Googles Översätts översättningar mellan stora internetspråk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Översättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. – Kvaliteten på Google Översätts översättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskinöversättningar (och ofta även bättre än översättningar som görs av dåliga mänskliga översättare). Google Översätt finns på translate.google.com. – Se också Skype trans­lator och Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 7 november 2019]