Skype Translator

maskinöversättningsprogram från Micro­soft. – Det översätter tal till tal i realtid och är avsett för Skype. Det visas också en text­remsa sam­tidigt som över­sättningen läses upp med tal­syntes. – Skype Trans­lator finns i för­hands­version i början av 2015. För­hands­versionen klarar engelska och spanska. – Se Skypes webb­sidor (länk). – Läs också om Google Översätt och om Babel fish.