Skype Translator

ett maskinöversättningsprogram från Micro­soft. – Det översätter tal till tal i realtid och är avsett för Skype. Det visas också en text­remsa sam­tidigt som över­sättningen läses upp med tal­syntes. – Skype Trans­lator kom i förhandsversion 2015. För­hands­versionen klarade engelska och spanska. Numera uppges Skype Translator kunna översätta till elva språk från 60 språk. – Se Skypes webbsidor (länk). – Läs också om Google Översätt och om Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 30 november 2020]