NLLB-200

ett system för maskinöversättning som uppges kunna översätta mellan 200 olika språk. – NLLB-200, som presenterades i juli 2022, har utvecklats av Facebooks moderbolag Meta i gruppen för artificiell intelligens. Ett mål är att göra maskinöversättning tillgänglig för språk som talas av få personer, eller som sällan används på internet – NLLB står för No language left behind. Detta till skillnad från den mest kända tjänsten för maskinöversättning, Google Translate, som fungerar bäst på språk som är väl representerade på internet, som engelska och svenska, men som till exempel klarar bara ett fåtal afrikanska språk. Källkoden till NLLB-200 finns på GitHublänk. – Se ai.facebook.com/blog…. – IDG:s artiklar om NLLB-200: länk.

[förkortningar på N] [maskinöversättning] [8 juli 2022]

Fabricius

en tjänst som tolkar hieroglyfer. – Den webbaserade tjänsten tar artificiell intelligens till hjälp för att tyda hieroglyfer. Man kan också använda den för att lära sig mer om hieroglyfer, och det går också att skicka enklare meddelanden, skrivna med hieroglyfer. – Fabricius lanserades 2020 och är ett samarbete mellan Google och det australiska centret för egyptologi vid Macquarie University (mq.edu.au…), Ubisoft (ubisoft.com) and Psycle Interactive (psycle.com). – Se artsexperiments.withgoogle.com/fabricius.

[språk] [8 februari 2021]

disambiguation

fastställande av vilken betydelse ett ord har i ett givet sammanhang när ordet har två eller flera betydelser. (Ordet är en homonym.) Exempel: bok, fil, gift. Det kan vara svårt för människor, men det är framför allt en utmaning i språkteknik, till exempel i maskinöversättning. Svårigheten kan uppstå både när det gäller text (homografer) och i taligenkänning (homofoner). – På svenska kallas det för disambiguering, särskiljning eller betydelsestrukturering.

[språkteknik] [ändrad 17 september 2020]

neural maskinöversättning

en teknik för maskinöversättning som utförs av ett artificiellt neuronnät. – Neural maskinöversättning görs av ett artificiellt neuronnät som har tränats på stora mängder text på källspråket och målspråket. Det är en tredje teknik för maskinöversättning efter den regel- och lexikonstyrda och den statistiska. Google började använda neural maskin­över­sätt­ning hösten 2016 i Google Translate, först enbart för översättning mellan engelska och kinesiska. Enligt en undersökning minskar tekniken antalet fel med upp till 60 procent (se denna länk). Nackdelen med neural maskinöversättning är, liksom med allt som görs med artificiella neuron­nät, att det görs i en ”svart låda”. Det går därför inte att se varför nätverket översätter som det gör, eller att instruera det att göra enstaka ändringar. – På engelska: neural machine translation, NMT. – Läs mer i denna artikel från Google.

[ai] [språkteknik] [ändrad 27 oktober 2021]

språkteknik

datorteknik för information som skrivs eller sägs på naturliga språk. – I språk­teknik ingår sådant som generativt språk, maskinöversättning, taligen­känning, syntetiskt tal, tal­syntes och utvinning av information ur stora textmassor. Grunden är att information på vanligt talat eller skrivet språk överförs till former som en dator kan bearbeta, eller omvänt att information som har framställts med hjälp av en dator överförs till en språklig form som människor förstår. Även datorbaserade hjälpmedel för analys av talat och skrivet språk ingår. – Språkteknik (eller språkteknologi) är en tillämpning av datalingvistik. – På engelska: natural language processing.

[forskning] [språkteknik] [ändrad 8 februari 2023]

Word Lens

en app för maskinöversättning av text i kameramotiv. Numera del av Google Translate för smarta mobiler. – Man håller upp kameran i den smarta mobilen mot en skylt eller annan text, så att det syns på bildskärmen, och så översätter Word Lens texten. Det är alltså en kombination av maskinöversättning och tecken­igen­känning. – Word Lens översätter mellan engelska och fem sex andra språk i båda riktningarna. – Word Lens lanserades 2010. Det utvecklades av före­taget Quest Visual som 2014 köptes av Google. Den ingår i appen Google Översätt/Google Translate för Android, Google Glass och iOS. – Se Quest Visuals webb­sidor (länk).

[maskinöversättning] [ändrad 22 maj 2019]

Google Översätt

(Google Translate) – en maskinöversättningstjänst från Google. – Google Översätt översätter mellan många språk och klarar både skriven text och tal. Översättningarna görs inte med hjälp av ordböcker och grammatiska regler, utan genom att ett program jämför texter på internet med samma innehåll på från‑språket och till‑språket. Google har ju en enorm mängd texter från webben i sina databaser. Texter som Bibelöversättningar, instruktionsböcker, officiella EU‑dokument och FN‑dokument innehåller ju ofta exakt samma information på olika språk. Med ledning av detta kan programmet sedan jäm­föra andra texter som inte har exakt samma ordalydelse, men som handlar om samma ämne. Metoden gör att Googles Översätts översättningar mellan stora internetspråk, som engelska och svenska, ofta blir bra (men sällan perfekta). Översättningar från mindre vanliga språk (på internet), som walesiska och maori, blir däremot ofta mindre lyckade, eftersom det inte finns så många texter att jämföra. – Kvaliteten på Google Översätts översättningar varierar, men de brukar bli bättre än andra maskinöversättningar (och ofta även bättre än översättningar som görs av dåliga mänskliga översättare). Google Översätt finns på translate.google.com. – Se också Skype trans­lator och Babel fish.

[maskinöversättning] [ändrad 7 november 2019]