Area 51

inofficiell beteckning på en hemlighetsfull flygbas i Nevada, USA, enligt rykten plats för kontakter med utomjordingar och så kallade flygande tefat. – Sommaren 2019 startades kampanjen ”Storm Area 51” på Facebook, troligen som ett skämt, men över en miljon människor anmälde sig. Målet var att människorna tillsammans skulle tränga sig in på Area 51 – som är strängt bevakat – och avslöja utomjordingarna. Detta skulle ske den 20 september 2019. Facebook har tagit bort information om kampanjen.

[kuriosa] [14 augusti 2019]

snackaomhat

Kampanj som låter vuxna pröva på att utsättas för näthat. De vuxna som anmäler sig får hatiska sms skickade till sina mobiltelefoner. Kampanjen påbörjades i Landskrona våren 2016. – Se snackaomhat.se.

[kampanjer] [näthat] [ändrad 24 april 2017]

Campaign against sex robots

kampanj mot utveckling, för­sälj­ning och an­vänd­ning av sex­robotar. Kampanjen mot­sätter sig robotar som er­sätt­ning för pro­sti­tu­erade och som alter­nativ till sexu­ella över­grepp mot barn. Sex­robotar anses bidra till att kvinnor och barn ses som objekt. – Ini­tia­tiv­tagare är Kath­leen Richard­son (länk) vid De Mont­­fort University (länk) i England och Erik Billing (länk) vid Hög­skolan i Skövde (länk). – Se campaignagainstsexrobots.org.

[kampanjer] [robotar] [ändrad 18 december 2018]

Authors united

900 amerikanska författare som i augusti 2014 skrev på ett upprop mot Amazon. De hävdade att Amazon, som är världens största bokförsäljare, avsiktligt missgynnar bokförlag som inte rättar sig efter Amazons krav, och därmed också missgynnar de författare som kommer ut på de förlagen. Ett sådant förlag är amerikanska Hachette (länk). Uppropet publicerades i en hel­sides­annons i New York Times (se länk). – Amazon svarade med ett annat upprop, Readers united (länk).

[bokutgivning] [handel] [kampanjer] [ändrad 24 april 2017]