snackaomhat

Kampanj som låter vuxna pröva på att utsättas för näthat. De vuxna som anmäler sig får hatiska sms skickade till sina mobiltelefoner. Kampanjen påbörjades i Landskrona våren 2016. – Se snackaomhat.se.

[kampanjer] [näthat] [ändrad 24 april 2017]

Campaign against sex robots

kampanj mot utveckling, för­sälj­ning och an­vänd­ning av sex­robotar. Kampanjen mot­sätter sig robotar som er­sätt­ning för pro­sti­tu­erade och som alter­nativ till sexu­ella över­grepp mot barn. Sex­robotar anses bidra till att kvinnor och barn ses som objekt. – Ini­tia­tiv­tagare är Kath­leen Richard­son (länk) vid De Mont­­fort University (länk) i England och Erik Billing (länk) vid Hög­skolan i Skövde (länk). – Se campaignagainstsexrobots.org.

[kampanjer] [robotar] [ändrad 18 december 2018]

Authors united

900 amerikanska författare som i augusti 2014 skrev på ett upprop mot Amazon. De hävdade att Amazon, som är världens största bokförsäljare, avsiktligt missgynnar bokförlag som inte rättar sig efter Amazons krav, och därmed också missgynnar de författare som kommer ut på de förlagen. Ett sådant förlag är amerikanska Hachette (länk). Uppropet publicerades i en hel­sides­annons i New York Times (se länk). – Amazon svarade med ett annat upprop, Readers united (länk).

[bokutgivning] [handel] [kampanjer] [ändrad 24 april 2017]

Ice bucket challenge

en insamlingskampanj från 2014 för forskning om sjukdomen amyotrofisk lateralskleros, ALS (se Wikipedia). Del­tag­arna donerade pengar och hällde en hink is­vatten över huvudet på sig själva, vilket också skulle filmas och visas på internet. Kam­panjen pågick i juli och augusti 2014. Den beskrivs som en mycket fram­gångs­rik viral kampanj, som blev känd genom inter­net. Det uppges att kam­panjen ledde till att ungefär 115 miljoner dollar samlades in, utöver vad som van­ligt­vis kommer in till ALS‑forsk­ning. Kallas också för ALS Ice bucket challenge. – Se ALS Associations webbsidor (länk).

[hälsa] [kampanjer] [ändrad 21 april 2018]