personlig integritet

rätt till fredat privatliv. – Personlig integritet omfattar rätten att bli betraktad och behandlad som en laglydig person, om det inte finns särskilda skäl för motsatsen. Av det följer rätt att slippa avlyssning och avläsning av elektroniska kommunikationer och andra meddelanden, utom när det finns grundade misstankar om brott. Man har rätt att själv avgöra vilka personuppgifter, om några, som ska lämnas ut. – På engelska: privacy. – Se också integritet.

[personlig integritet] [18 oktober 2021]