ansvarig utgivare

person som ensam är juridiskt an­svarig för innehållet i en tryckt skrift eller annan publikation som faller under Tryckfrihetsförordningen (TF) respektive Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Alltså böcker, tidningar, radio, tv, film, vissa webbsidor. En publikation med ansvarig utgivare måste ha utgivningsbevis. – Ansvarig utgivare för tryckta skrifter registreras av Patent- och registrerings­verket, PRV (länk), för webbsidor och etermedier av Myndigheten för press radio och tv (mprt.se). Den ansvariga utgivaren utses av ägaren. Om en webbsida har ansvarig utgivare skyddas innehållet på sidan av YGL, annars faller innehållet under den så kallade BBS‑lagen och Dataskyddsförordningen (GDPR). – På engelska: publisher eller responsible editor. – Jämför med innehållsansvarig, som är något helt annat. – Läs också om evigt utgivarskap.

[lagar] [massmedier] [yttrandefrihet] [ändrad 19 oktober 2020]