ansvarig utgivare

den person som ensam är juridiskt an­svarig för inne­hållet i en tryckt skrift eller annan publikation som faller under Tryck­­fri­hets­­för­ord­ningen (TF) respektive Yttrande­­fri­hets­­grund­­lagen (YGL). Alltså böcker, tidningar, radio, tv, film, vissa webbsidor. En publikation med ansvarig utgivare måste ha ut­­givnings­­bevis. – An­svarig ut­­givare för tryckta skrifter regi­streras av Patent- och registrerings­verket, PRV (länk), för webb­sidor och eter­medier av Myndig­heten för press radio och tv (mprt.se). Den an­­svariga ut­­givaren utses av ägaren. Om en webb­sida har en an­­svarig ut­­givare skyddas inne­­hållet på sidan av YGL, annars faller inne­­hållet under den så kallade BBS‑lagen och person­­upp­gifts­lagen (PUL). – På engelska: publisher eller responsible editor. – Jäm­för med inne­­hålls­­ansvarig, som är något helt annat. – Läs också om evigt utgivarskap.

[lagar] [massmedier] [yttrandefrihet] [ändrad 17 januari 2018]