grå litteratur

beteckning på skrifter som publiceras vid sidan av etablerade förlag och medier. – I Sverige används uttrycket grå litteratur oftast om publikationer som kan ha vetenskapligt intresse, men som inte har granskats av oberoende sakkunniga (peer review). Det kan vara tekniska rapporter, utredningar från myndigheter, företags publikationer och annat. Även sådant som nyhetsbrev från organisationer och opinionsbildare kan räknas som grå litteratur. Grå litteratur kan ges ut på papper eller i digital form. – Uttrycket grey literature har använts på engelska sedan 1975 och på svenska är grå litteratur belagt sedan 2007. – Det finns en särskild organisation för grå litteratur, se greynet.org.

[publicering] [25 oktober 2022]