Inkwell

  1. – teknik från Apple för hand­skrifts­igen­känning, se ink (be­ty­delse 3);
  2. – The Inkwell –– ett diskussions­forum i The Well som, till skillnad från huvud­delen av The Well, kan läsas av icke-medlemmar. –– Se här.

Mycube

nerlagt socialt nätverk som skulle ge användarna full kontroll över sin egen information. – Mycube grundades 2010 av Johan Staël von Holstein, som ville skapa ett alternativ till Face­book. Han ansåg att Face­book och andra vanliga sociala nätverk tog ifrån användarna makten över deras egen information. – Staël von Holstein tvingades 2011 sluta som vd när ett risk­kapital­bolag tog över företaget. I augusti 2012 meddelades att Mycube läggs ner. –– Se också Diaspora, Freedom Box, Syme† och Tent.io.

[nerlagt] [personlig integritet] [sociala nätverk] [ändrad 11 september 2017]

Tent.io

teknisk plattform för ett decentraliserat socialt nätverk. Varje användare i Tent.io installerar en egen server som kom­muni­cerar med andra över inter­net. Man äger sin egen infor­ma­tion, och kan ta bort och ändra den. (Om andra har kopierat informationen kommer man däremot inte åt deras kopior). – Se tent.io. – Läs också om Diaspora, Freedom Box, Mycube† och Syme†.

Diaspora

  1. – diaspora* – program för sociala nätverk, skrivet i öppen käll­kod. Syftet med diaspora* är att an­vänd­arna ska kunna vara med i ett Facebook‑liknande nät­verk utan att behöva lämna ifrån sig per­son­liga uppgifter till en central server. – Proj­ektet dia­spora* startades 2010 av en grupp studenter i New York. –Arbetet bakom diaspora* beskrevs i boken More awesome than money (länk) av Jim Dwyer. – Läs mer på diasporafoundation.org. – Jäm­­för med Free­dom box, Mycube†, Syme och Tent.io;
  2. – ett internetbaserat dator­spel som var populärt runt år 2000, numera nerlagt. – Se Wikipedia.–

– Ordet: Diaspora är grekiska och betyder unge­fär ’det utspridda’ eller det skingrade. Det an­vänds främst om judar ””i för­­sking­ringen”” – i diasporan –, men också om andra folk­­­ som inte bor i sina ursprungliga hemländer.

[nerlagt] [personlig integritet] [sociala nätverk] [spel] [ändrad 27 mars 2018]

antisociala nätverk

(anti-social networks) –– omvändning av sociala nätverk: i stället för att ha en lista över vänner, som man utbyter in­for­ma­tion med, gör man upp en lista med fiender. Man kan sedan bli ”vän” med fien­der­nas fiender. Antisociala nätverk bör främst (men inte alltid) ses som skämt. – Kända antisociala nät­verk är (var) Enemy­book, Hatebook och Snubster, alla nerlagda (2016), men 2016 kom den antisociala dejtingappen Hater (haterdater.com). – Läs också om det antisociala bloggverktyget txt.fyi.

[kuriosa] [sociala nätverk] [ändrad 17 januari 2018]

LinkedIn

socialt nätverk inriktat på arbete och karriär. – LinkedIn har en mer seriös prägel än Face­book och Myspace. Det är anpassat för den som vill bygga upp ett pro­fessionellt kontakt­nät, presentera sig för tänk­bara arbets­givare (man kan lägga upp sin merit­för­teck­ning på sajten) och utbyta tips och råd med kollegor. – LinkedIn har ett forum för frågor och svar där man kan betyg­sätta svaren. Personer som svarar ofta och bra acku­mu­lerar höga betyg och får status som experter. – LinkedIn öppnades 2003 i USA, och hade 2016 ungefär 105 miljoner aktiva användare. – Finns på linkedin.com. – I juni 2016 blev det klart att Microsoft köper LinkedIn för 26 miljarder dollar.

Jaiku

ett nerlagt socialt nätverk för mikrobloggar. Det fanns 2006–—2012. – Jaiku påminde om Twitter, men var något äldre. Jaiku öppnades för all­män­heten i juli 2006 av Jyri Enge­ström och Petteri Koponen i Helsing­fors. –Namnet Jaiku anspelade på den japanska dikt­formen haiku –– mikro­blog­gan­det ansågs påminna om de kon­cent­re­rade formu­le­ringarna i haikudikter –– och på jojk. – Jaiku såldes i oktober 2007 till Google. I januari 2009 med­de­lade Google att all utveck­ling av Jaiku inom Google skulle upp­höra av bespa­rings­skäl. Och i januari 2012 lades Jaiku ner. –– Käll­koden till Jaiku är till­gäng­lig som öppen källkod under namnet Jaiku­engine, se här.

[nerlagt] [sociala medier] [ändrad 25 september 2018]

flame bait

””flejmbete”” –– avsiktligt provokativt inlägg; brandfackla –– inlägg i diskussion på internet, gjort enbart för att framkalla hetsiga reaktioner. – Se flame. – De som lägger ut flame baits kallas på svenska för flejmare. – Se också troll.

[diskussioner] [ändrad 9 mars 2018]