sluta gilla

(unlike) – i Facebook*: att ta bort marke­ringen gilla (like), som man tidigare har gjort vid ett inlägg. Att man tar bort marke­ringen gilla betyder inte nöd­vändigt­vis att man ogillar (engelska dislike) in­lägget, bara att man inte längre vill be­römma det. – Utan­för Face­book be­tyder unlike ’olik’ eller ”till skillnad från”. – Jäm­för med av­vänna (un­friend) och Re­actions.