sluta gilla

(unlike) – i Facebook: ta bort marke­ringen gilla (like), efter att man tidigare har lagt till den vid ett inlägg. Att man tar bort marke­ringen gilla betyder inte nödvändigt­vis att man ogillar (engelska dislike) in­lägget, bara att man inte längre vill berömma det. – Utan­för Face­book be­tyder unlike olik eller till skillnad från. – Jäm­för med av­vänna (un­friend) och Re­actions.

[sociala nätverk] [ändrad 13 juni 2018]