Facebookdepression

(Facebook depression) – känsla av otill­räck­lig­het eller miss­lyckande, or­sakad av att man jämför sig med andra på Face­book (eller andra sociala medier). Även: att man gräver ner sig i olyck­liga känslor därför att man ältar dem med vänner på sociala medier.

[hälsa] [it-liv] [sociala nätverk] [ändrad 16 juli 2017]