halmgubbe

eller halmdocka –– förvrängd framställning av menings­mot­ståndaren och dennas argu­ment. –– På engelska: strawman. –– Halm­docka (inte -gubbe) var ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk).

[diskussioner] [jargong] [ändrad 13 oktober 2018]