Reactions

komplement till Gilla-knappen på Face­book. Det är sex emojier som man kan välja för att markera hur man reagerar på ett inlägg. Re­actions test­a­des med början i oktober 2015 och infördes permanent på Facebook i feb­ru­a­ri 2016. – Se inlägg på Face­books blogg (länk). – Ti­di­gare under 2015 hade det ryktats att Face­book skulle införa en ”Ogilla”-knapp vid sidan av Gilla. Men det är ju inte alltid passande att klicka på vare sig Ogilla eller Gilla när man vill ut­trycka sympati, till exempel när någon be­rättar om ett döds­­fall. I stället kom Re­actions med fler alternativ. Men pro­blemet kvar­står att avgöra ifall den som klickar på en emoji i Re­ac­tions kom­men­terar in­lägget som sådant eller det som in­lägget handlar om.

[grafiskt användargränssnitt] [sociala nätverk] [tecken] [ändrad 19 maj 2017]

Dagens ord: 2015-10-18