modda

  1. – modifiera – bygga om dator eller annan ut­rust­ning för att för­bättra funktionen eller ut­seen­det (jämför med pimpa). – Mod­dare – en som moddar;
  2. – se moderera.

[diskussioner] [hårdvara] [jargong] [ändrad 10 september 2018]