strawman

eller straw man – halmgubbe, halmdocka, sken­mot­ståndare, skrå­puk:

  1. – förvrängd framställning av en menings­mot­ståndare och dennas åsikter. Ordet används i argumentationsanalys. – Strawman be­tyder egentligen fågel­skrämma;
  2. – falsk identitet som någon använder på dis­kus­sions­forum för att tala mot sina egna åsikter. Per­sonen tänker alltså disku­tera med skenmotståndaren, alltså med sig själv, och vinna.

– Se också smurfing och sock puppet.

[diskussioner] [ändrad 11 december 2018]

Dagens ord: 2012-11-27