GUID

Globally unique identifierunikt id‑nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. – GUID används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling av sidor omöjlig. Ett GUID är ett 38‑siffrigt decimalt tal (eller, med binär notation, ett tal med 128 ettor och nollor). Eftersom GUID slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma GUID, men sannolikheten är så låg att man kan bortse från den. Program som genererar GUID ingår bland annat i program från Microsoft, Novell† och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer GUID. GUID är en form av UUID.

[filer] [förkortningar på G] [webbsidor] [ändrad 18 juli 2017]