unik

den enda i sitt slag; något som det bara finns en av. –– I vanligt språk­bruk brukar unik bety­da ’sensa­tio­nell’, ena­stå­ende’. Men det finns också en trivial bety­delse av unik: till exempel är alla person­nummer unika, efter­som det inte finns två personer som har samma person­nummer. När man i datorteknik talar om unika adresser, unika nycklar och liknande menar man bara att det inte finns (inte får finnas) två som är exakt lika­dana. Detta sätt att använda ordet vållar ibland irri­ta­tion. – I webb­stati­stik före­kommer uttrycket unik besö­kare. Det betyder ’en be­sö­kare som kommer en eller flera gånger’, men det betyder inte att be­sö­karen är ena­stå­ende på något sätt.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 20 april 2017]

Dagens ord: 2017-04-21