unik

den enda i sitt slag; något som det bara finns en av. – I vanligt språk­bruk brukar unik bety­da sensationell, enastående. Men det finns också en mer utslätad betydelse av unik: till exempel är alla person­nummer unika, eftersom det inte ska finnas två personer som har samma person­nummer. När man i datorteknik talar om unika adresser, unika nycklar och liknande menar man bara att det inte finns (inte får finnas) två som är exakt likadana. Detta sätt att använda ordet vållar ibland irri­ta­tion. – I webbstatistik före­kommer uttrycket unik besö­kare. Det betyder en be­sö­kare som kommer en eller flera gånger, men det betyder inte att besö­karen är ena­stå­ende på något sätt.

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 21 augusti 2019]

Dagens ord: 2019-08-21