unik

den enda i sitt slag; något som det bara finns en av. – I vanligt språkbruk brukar unik bety­da sensationell, enastående. Men det finns också en mer utslätad betydelse av unik: till exempel är alla personnummer unika, eftersom det inte ska finnas två personer som har samma personnummer. När man i datorteknik talar om unika adresser, unika nycklar och liknande menar man bara att det inte finns (inte får finnas) två som är exakt likadana. Detta sätt att använda ordet vållar ibland irritation. – I webbstatistik förekommer uttrycket unik besökare. Det betyder en och samma besökare som kommer en eller flera gånger, men det betyder inte att besökaren är enastående på något sätt. (Se också entitet.)

[språktips] [webbstatistik] [ändrad 31 augusti 2020]

Dagens ord: 2019-08-21