gold master

(GM) – den i stort sett definitiva versionen av ett program strax före försäljning. Gold master-versionen brukar delas ut till anställda för testning för att eventuella återstående mindre fel ska kunna rättas till. Gold master är den sista betaversionen.

[versioner] [ändrad 12 september 2017]