uuid

universal unique identifierunikt id-nummer för programfiler och andra filer, bestående av ett 128-siffrigt binärt tal (motsvarar ungefär 38 vanliga siffror). Uuid har funnits i flera former (se Wikipedia), men är i senaste versionen rena slumptal. En variant av uuid är guid.