age-gating

åldersgräns på internet – krav på en del webbplatser om att besökare intygar att de är över en angiven ålder. – Detta är en tom formalitet i de flesta fall, eftersom det är besökaren själv som intygar, och alltså kan bluffa. Age‑gating används mest för att hålla webbplatsens utgivare fri från ansvar ifall underåriga besökare skulle råka se något olämpligt. – Där ålderskontroll verkligen är viktigt kan man kräva inloggning med e‑legitimation. – När det gäller köp på internet säger lagen att den som är under 18 år inte kan ingå avtal om köp. Sådana avtal är ogiltiga. Men det finns ingen tvingande regel om att säljaren måste verifiera köparens ålder. (Undantag: den som är över 16 år får sluta avtal om köp för pengar som hen själv har tjänat.) – På engelska också: age verification system.

[e-handel] [inloggning] [webbsidor] [13 mars 2022]

appsida

  1. webbsida som är grafiskt användargränssnitt till ett program, ofta: till en webbsida som är avsedd för smarta mobiler. Programmet (appen) körs via internet på en server och skickar appsidan (programmet kan ha flera) till mobiltelefonen genom en webbserver;
  2. – en sida som visar klickbara ikoner för ett antal appar;
  3. – i Facebook: en Facebooksida som är kodad som ett program. Det kan till exempel vara ett spel eller ett test. – Se Facebooks webbsidor.

– På engelska: app page.

[grafiskt användargränssnitt] [programmering] [sociala nätverk] [webbsidor] [11 februari 2019]

hänvisare

(referer) – information om vilken webbsida som en besökare på en annan webbsida närmast kommer ifrån. – Informationen överförs om besökaren har klickat på en länk på hänvisaren för att komma till den nya sidan. Om besökaren har fyllt i webbadressen för hand skickas ingen hänvisare. – Information om hänvisaren skickas normalt till den nya sidans webbserver vid anropet. – Sammanställningar av information om hänvisare används bland annat för statistik. Hänvisare kan också användas för filtrering. Man kan ställa in webbservern så att den inte skickar webbsidan till besökare som kommer från vissa hänvisare, eller från anrop utan hänvisare. Man kan också göra tvärtom och skicka webbsidan enbart till besökare som kommer från vissa bestämda hänvisare. – Det finns tjänster och program som gör att hänvisaren döljs på olika sätt. – Språkligt: Det engelska ordet i allmän betydelse (referent) stavas normalt referrer både på brittisk och amerikansk engelska. Referer är en felstav­ning som uppstod när de första dokumenten om hänvisare skrevs. Referer har sedan dess blivit den etablerade stavningen för ordet i just denna betydelse.

[språktips] [webben] [ändrad 5 augusti 2021]

webbsida

(web page) – dokument som är publicerat på webben, och som alltså nås med en webbadress (URL). En webbsida är ett sammanhängande dokument som kan innehålla text, bild, video och ljud i olika kombinationer, och den kan vara hur lång som helst. Kallas också för ”hemsida”. Flera webbsidor som hör ihop kallas för webbplats (web site) eller sajt.

[webbsidor] [ändrad 8 april 2018]

välkomstsida

(welcome page) – den första sida som en besökare ser på en webbplats om hon har angett webbplatsens webbadress (URL) utan tillägg. Till exempel www.idg.se. Men observera att besökare automatiskt kan slussas vidare till en sida med en annan webbadress: till exempel skickas den som anger adressen www.computersweden.se direkt till computersweden.idg.se. Det är då computersweden.idg.se som är Computer Swedens välkomstsida. Välkomstsidor kan också kallas för hemsidor eller, om det gäller tidningar på internet, för förstasidor.

[webbsidor] [ändrad 22 maj 2018]