guid

globally unique identifierunikt id-nummer för webbsidor, artiklar på webben och andra filer. Används vid sidan av namn (rubrik) för att göra förväxling omöjlig. Ett guid är ett 38-siffrigt tal (ett binärt tal med 2128 ettor och nollor). Eftersom guid slumpas fram finns det ingen garanti för att två filer inte får samma guid, men sannolikheten är så liten att man kan bortse från den. Program som genererar guid ingår bland annat i program från Microsoft, Novell och Oracle, och det finns också webbsidor som framställer guid. Guid är en form av uuid.