styrelseskick

(governance) – de lagar, regler, procedurer och oskrivna lagar som tillämpas av dem som styr ett land, ett före­tag, en organisation eller ett it‑system; i synner­het sådant som gäller insyn, an­svar, redo­visning, förutsägbarhet och effektivitet. Engelska governance blev ett mode­ord i mitten av 00-talet. Det kan ses som miljön eller förutsättningarna för besluts­fattande. På svenska kan man ofta även översätta governance med regel­verk.

[språktips] [ändrad 5 februari 2020]