styrelseskick

(governance) – de lagar, regler, procedurer och oskrivna lagar som tillämpas av dem som styr ett land, ett före­tag eller en organisation; i synner­het sådant som gäller insyn, an­svar, redo­visning, för­ut­säg­bar­het och effektivitet. Engelska governance blev ett mode­ord i mitten av 00-talet. Det kan samman­fattas som miljön eller för­u­tsättningarna för be­sluts­fattande. På svenska kan man ofta översätta governance med regel­verk.