generisk toppdomän

generic top level domain, GTLD – toppdomän som inte är en lands­domän. Alltså toppdomäner som com, net, org och biz. – Generiska topp­domäner kan vara öppna, som com, net och org, eller begränsade som int för inter­nationella organ och edu för amerikanska universitet och högskolor. Det finns också sponsrade topp­domäner, till exempel aero, som bara får användas av företag och organisationer som godkänts av en bestämd ”sponsrande” organisation. I slutet av år 2000 infördes sju nya generiska topp­domäner, nämligen biz, pro, aero, museum, coop, info och name. Av dessa är info helt öppen, och för att man ska få registrera en domän under name krävs det bara att man är en människa, inte ett företag. De andra fem domänerna är sponsrade. – Under 00-talet infördes de generiska toppdomänerna asia, cat (om katalanskt språk och kultur), jobs, mobi, tel och travel. Porno­grafi­domänen xxx godkändes 2011 efter många om och men. – Det finns också privata toppdomäner som företag, organisationer, myndigheter och i princip även privatpersoner kan inrätta mot en hög avgift.

[toppdomäner] [ändrad 8 juni 2018]

Dagens ord: 2013-07-07