RÖS

röjande av strålning – beteckning på metoder för att uppsnappa information genom att mäta och analysera strålningen från elektronisk kommunikationsutrustning. Man kan till exempel mäta strålningen från en bildskärm (”tjock bildskärm”) på tiotals meters håll och sedan eventuellt rekonstruera informationen som visas på bildskärmen. Sådana metoder har använts för signalspaning sedan 1918. I USA är sådana metoder kända som Tempest.

[förkortningar på R] [it-säkerhet] [ändrad 15 september 2020]

RSVP

resource reservation protocol – protokoll som används för att reservera ka­pa­ci­tet på internet för viss trafik, som multisändning eller annan trafik som kräver stor, ostörd bandbredd. (Se garanterad tjän­ste­kval­i­tet.) RSVP fungerar med versionerna 4 och 6 av internetprotokollet IP. Normal internettrafik går utan garantier. (Se best effort.) – Förkortningen RSVP är hämtad från inbjudningskort, där RSVP (répondez s’il vous plaît) motsvarar svenska O S A (om svar anhålles).

[internet] [förkortningar på R] [ändrad 1 november 2017]