förlitande tjänst

tjänst eller nätverk som en användare har tillgång till utan att hon behöver logga in, förutsatt att hon redan är inloggad på en annan tjänst som samarbetar med den andra. – Den tjänst som användaren redan är inloggad på skickar ett intyg (en biljett) till den tjänst som hon önskar logga in på. Om biljetten är giltig loggas hon in utan att behöva ange användar­namn och lösenord eller annan form av autenti­se­ring. Observera att biljetten inte inne­håller lösenord eller annan informa­tion som används vid vanlig autentisering. På engelska: relying party, förkortat RP. – Se också gemensam inloggning, identitetsfederation, identitetsintygare och samordnad identitetshantering.

[lösenord] [ändrad 15 oktober 2018]