organisation

  1. – i denna ordlista används ordet organisation ofta i betydelsen ’företag, myndighet eller ideell or­ga­ni­sa­tion’. I svenskt språkbruk brukar en or­ga­ni­sa­tion vara något som har medlemmar, men här kan en or­ga­ni­sa­tion alltså också vara något som har anställda;
  2. – ordet organisation kan också stå för hur något är organiserat, som i ordet organisationsschema.

[språktips]