REPL

read-evaluate-print-loop – ett programmeringshjälpmedel som gör att programmeraren kan utvärdera sin kod bit för bit. Programmeraren matar in en eller flera instruktioner från programmet hon arbetar med och REPL:

  • – läser instruktionerna (read);
  • – utvärderar instruktionerna (evaluate), det vill säga parsar och exekverar dem;
  • – visar utfallet (print), numera normalt på bildskärm, och:
  • – återgår till utgångspunkten (loop) så att programmeraren kan förbättra koden om det behövs.

– REPL är en metod som kan användas för i princip vilket programspråk som helst, förutsatt att man programmerar med text och att någon realiserar REPL för det språket. Metoden utvecklades runt 1960 av den amerikanska datorvetaren John McCarthy (1927—2011, mer i Wikipedia, hans webbsida finns kvar) i samband med att han skapade programspråket Lisp.

[förkortningar på R] [programmering] [8 januari 2019]

RS-232

standard för anslutning av utrustning till datorer, till stor del föråldrad. RS‑232 reglerade bland annat utformningen av serieporten, som förr var standard på persondatorer. För industriell och vetenskaplig utrustning är kontaktdon utformade enligt RS‑232 fortfarande i bruk. – RS-232 står för Recommended standard 232. Standarden fastställdes 1960 av den numera upplösta amerikanska branschorganisationen Electronic industries association, senare Electronicis industries alliance, EIA. Standarden definierade ett antal kontaktdon med stift och motsvarande hål, och hur de skulle användas. Den tekniska utvecklingen inom datorområdet gjorde med tiden att det blev allt svårare att anpassa RS-232-kontakterna till nya behov. De började också framstå som onödigt stora, särskilt på bärbara datorer, och de var inte anpassade för utvecklingen mot allt lägre spänningar och hög datatakt. Serieporten enligt RS-232 hade ingått i den ursprungliga specifikationen för IBM PC, men 1997 fastställde Microsoft att den inte längre var nödvändig. Därefter kom nya system för sammankoppling, främst USB, som hade mindre kontakter, arbetade med lägre spänningar och var anpassade för nya användningsområden. Från mitten av 00-talet har RS-232-kontakter i stort sett försvunnit från persondatorer. – En utförlig redogörelse finns i Wikipedia.

[förkortningar på R] [inaktuellt] [sammankoppling] [standarder] [14 juni 2018]