rubber duck debugging

Hellre en anka än en bugg.
Hellre en anka än en bugg.

(RDD) – att förklara varje rad i programkoden för en gummianka. – Gummianksavbuggning har faktiskt förekommit. Tanken är att programmeraren ska tvingas göra klart för sig själv varför hon har utformat koden på ett visst sätt. Detta gör man annars ofta för andra pro­gram­mer­are, men genom att i stället göra det för en gummi­anka slipper man att besvära en kollega.

[programmering] [ändrad 11 februari 2022]

Dagens ord: 2016-12-29