realtidsstrategispel

(real-time strategy game, förkortat RTS) – datorspel, oftast krigsspel, där alla parter i spelet är aktiva hela tiden. Detta till skillnad från turordningspel, där spelarna agerar i tur och ordning. Den som funderar för länge i ett realtidsstrategispel riskerar alltså att motståndarna förbättrar sin ställning och sina resurser under tiden. 

[spel] [16 april 2018]