motståndskraftig distribuerad datamängd

(resilient distributed dataset, RDD) – ett slags databas som är spridd på flera servrar, men som kan han­te­ras som om allt var samlat. – Datamängden är motståndskraftig (resilient), vilket betyder att om delar av innehållet skadas, eller blir oåtkomliga av andra skäl, så kan de delarna ändå återskapas. Distribuerad syftar på att innehållet är spritt på flera servrar. Benämningen datamängd syftar på att det inte behöver vara en traditionell databas, utan kan vara vilken samling data och dokument som helst. – Benämningen resilient distributed dataset infördes av Apache för Apache Spark.

[databaser] [ändrad 11 juni 2020]

Dagens ord: 2017-03-13