utbytbar databasdrivrutin

(replaceable database driver, rdd) – funktion som gör att en applikation kan utbyta information med två eller flera olika databaser. Applikationen kan därför arbeta mot flera databaser parallellt. Den väljer för varje trans­aktion den databasdriv­rutin som är avsedd för den databas som den be­höver utbyta informa­tion med. (Mer exakt kommunicerar den med den databashanterare som i sin tur hanterar databasen.)

[databaser]

Dagens ord: 2017-01-21