Rit-avdrag

informellt: avdrag på skatten för it‑tjänster i hemmet. – Re­ge­ringen Löfven (S+MP) och Allians­parti­erna kom överens om rit‑av­draget i den migra­tions­poli­tiska över­ens­kom­mel­sen som slöts i oktober 2015 (länk, se fjärde sidan). Av­draget gäller arbets­kostnad för enklare tjänster som in­stal­la­tion och service. – Benämningen an­sluter till för­kort­ning­arna rot-avdrag och rut-avdrag (se Skatte­verkets webb­sidor: länk).

– In English: The Rit tax deduction is a tax deduction for labor costs of basic IT‑related jobs in private homes in Sweden. It was decided on in October 2015 as part of the migration policy agreement between the Social Democratic / Green party government coalition and the four opposition Alliance parties. The name Rit alludes to two existing tax deduction programs, the Rot and Rut tax deductions for home repair and maintenance jobs and household services respectively. – For more summaries in English, please click at this link.

Dagens ord: 2015-11-18