servicefönster

på förhand bestämt tidsintervall för service av it‑system (eller något annat). Under den tiden kan systemet var helt avstängt eller ha begränsad tillgänglighet. – På engelska: service window.

[support] [ändrad 7 maj 2020]