Dataföreningen

en svensk organisation för yrkesverksamma inom it och för personer med it‑relaterade arbetsuppgifter. Dataföreningen anordnar mässor, konferenser och kurser. Medlemmarna fick rabatt på Computer Sweden när tidningen kom ut på papper. – Se dfs.se.

[organisationer] [ändrad 14 november 2018]

Chaos computer club

(CCC) – en tysk sammanslutning av hackare. – Chaos Computer Club grundades 1981, och ägnade sig tidigt åt att knäcka svaga säker­hets­system i syfte att tvinga fram högre säkerhet. Klubben är för allmän tillgång till datorer, öppen­het och personlig integritet. – Läs mer på ccc.de. – CCC avslöjade och analyserade hösten 2011 det infiltrationsprogram som tyska polisen använder för att avläsa kommunikation på internet.

[föreningar] [hackare] [ändrad 26 februari 2019]

Swedish network users’’ society

(SNUS) – förening för svenska nät­verks­tekniker. SNUS grundades på 1980‑talet, och var 1991 med om att starta Sveriges första inter­net­­operatör, Swipnet (1994 in­­för­­livat med Tele2, nerlagt men arkiverat 2014). SNUS delar sedan 2001 varje år ut IP‑priset. – Se snus.se.

[föreningar] [nätverk] [ändrad 3 maj 2017]

Juliagruppen

tidigare svensk organisation som verkade för ett fritt och öppet internet. Den var aktiv runt 2010. Bland Juliagruppens medlemmar fanns kända yngre forskare och bloggare. –Se juliagruppen.se (arkiverad kopia). – Namnet: Juliagruppen anspelar på en fraktal som också heter Juliamängden (se Wikipedia).

[föreningar] [ändrad 25 februari 2018]