kontaktcentral

(call center callcenter, contact center) – avdelning på företag som sköter kontakterna med kunderna, främst genom telefon, e-post och fax, men ibland också genom brev och samtal ansikte mot ansikte. Ofta sköts kontaktcentralen på entreprenad av andra företag som specialiserat sig på att driva kontaktcentraler, och i sådana fall sköter samma företag ofta kontaktcentralerna åt många företag.

[företag och ekonomi] [support] [ändrad 15 januari 2020]