postdigitalism

strömning inom konsten som tar digital teknik som något självklart. (Det handlar alltså inte om något som efterträder det digitala, se postdigital.) Konstnärerna använder inte bara digitala verktyg för att göra samma saker som de tidigare gjorde analogt, utan de gör objekt som kanske är möjliga att göra enbart med it (till exempel med 3d‑skrivare), eller som förutsätter att betraktarna har it som referensram. Uttrycket har använts sedan början av 00‑talet. – Se till exempel boken Postdigital artisans av Jonathan Openshaw (jonathanopenshaw.com).

[konst och litteratur] [trender] [ändrad 5 november 2017]

bimodalitet

(bimodality) – det att man arbetar med två synsätt samtidigt. – Inom it brukar uttrycket användas om traditionell it och innovativ it. Detta enligt analysföretaget Gartner, som införde uttrycket 2016. Traditionell it är förstås att fortsätta att göra så som man brukar göra. Innovativ it är nya tekniker och resurser som radikalt förändrar hur it fungerar och används. Enligt Gartner är det nödvändigt att hålla båda perspektiven i huvudet samtidigt. – Se Gartners ordlista.

[it-system] [systemutveckling] [trender] [ändrad 13 september 2019]

laggard

sen efterföljare, eftersläntrare – en som är senare än de flesta med att skaffa nya produkter och att ta till sig nya trender. Motsatsen är early adopter, före­gång­are, pionjär.

[it-folkgrupper] [trender] [ändrad 7 december 2017]

forelash

motsatsen till backlash: avståndstagande från något som inte finns ännu.

decopunk

art déco-stilen som miljö i datorspel, filmer och annat. – Art déco var en stil som var populär i Västeuropa och USA, men inte i Sverige, på 1920‑talet. – Se Wikipedia. – Ordet decopunk an­spelar på stilar som steam­punk och clock­punk.

[ord på -punk] [trender] [ändrad 8 maj 2022]

beehiving

det att människor söker sig till tätt sammanhållna grupper med likartade intressen och värderingar; kontaktnät och gemenskaper på internet som vänder sig till sådana grupper. Bee­hiving räknades som en trend i mitten av 00‑talet. – Kallas också för cyber­bal­kan­i­se­ring.

[socialt] [trender] [ändrad 1 november 2017]