negatrend

negativ trend – trend som avtar eller för­svinner. – Marknadsanalytiker skiljer ibland mellan megatrender, minitrender och negatrender. Megatrender, till exempel internet, leder till bestående föränd­ringar på bred front, minitrender är mer kortlivade och / eller snävt inriktade och negatrender är sådant som telefonkiosker och videospelare.

[trender] [ändrad 16 juli 2017]

gridster

  1. – Gridster – för webbdesign: ett tilläggsprogram som gör att man kan dra och släppa layoutelement som sträcker sig över flera spalter. Ingår i Jquery. – Se GitHub;
  2. – kombination av grunge (sjavig, ovårdad klädstil) och hipster;
  3. – en som bor i innerstan och sällan eller aldrig lämnar the grid (gatu­nätet), i synner­het om gridstern bor i Sacra­mento i Kali­fornien. (Jämför med off‑grid.)

[applikationer] [it-folkgrupper] [trender] [webbpublicering] [ändrad 6 april 2021]

klickokrati

(clickocracy) – klickdöme – fenomenet att det är antalet för­väntade klick som avgör vad som publiceras i massmedier. – Klick­dragande artiklar som kändis­skvaller och gulliga djur får gå före mer seriös journalistik. – Klickokrati var veckans nyord i Språk­tidningen i april 2015 (länk) och ett av årets nyord 2015 enligt Språk­rådet och Språk­tidningen (länk). – Klicko­kratin: Mediekrisens första offer är sanningen (länk) är en bok från 2015 av Ulrika Kärn­borg (blogg). Balladen om Kalle Klick (länk) av Sebastian Mattsson kom ut 2020. – The rise of click­ocracy: Politics for a digital age (se Google Books) av Justin Cash (länk) kom ut 2013.

[trender] [webbpublicering] [årets nyord] [ändrad 28 december 2020]

clockpunk

en litterär och populärkulturell genre som beskriver ett alternativt förflutet där datorer och annat nutida realiseras med 1700‑talets teknik. Det är en parallell till steampunk, som bygger på 1800‑talets teknik. Clockpunk använder inte ångmaskiner och elektricitet, bara mekaniska anordningar. De drivs med muskelkraft, vattenkraft eller urverk. – Genren clockpunk har funnits med det namnet sedan åtminstone 2002. – Se också decopunk.

[konst och litteratur] [ord på -punk] [trender] [ändrad 29 april 2018]

borecore

tråkighet som stil. – Uttrycket används bland annat om ointressanta video­snuttar som läggs ut på Facebook och andra sociala medier. De visar alldagliga händelser som att någon diskar eller äter fru­kost. Ibland an­vänds ordet borecore i nedsättande betydelse, ibland om en genomtänkt stil. – Läs mer i denna artikel från 2010 i New York Times. – Borecore sägs vara efterföljaren till en annan stil, normcore, som går ut på att man ska verka så vanlig som möj­ligt. (Se också core och normie.)

[jargong] [trender] [ändrad 11 maj 2017]

viral

smittsam, viral – beteckning på företeelser som sprids från person till person. – Viral marknadsföring (viral marketing) är marknads­föring som inte bygger på annonser och reklam­­filmer. I stället använder man olika knep för att få folk att tala om den nya produkten med varandra. Med andra ord mun‑till‑mun eller med djungeltele­grafen. – Viral ryktes­­sprid­ning är vandrings­sägner i ny form. (Se också Viralgranskaren†.) – Se också viral radio (viralradio). – Jämför med smitt­sam (om programlicenser).

[marknadsföring] [trender] [ändrad 18 december 2019]

vikbar mobiltelefon

mobiltelefon som viks på mitten när den inte används. På engelska: flip phone eller clamshell. – För att ringa eller besvara ett samtal måste man vika upp den. Den har alltså två delar som hålls ihop av ett gångjärn. Knappsatsen finns på ena halvan och bildskärmen på den andra. – Vik­bara telefoner började försvinna när smarta mobiler blev vanliga. De smarta mobilernas stora bildskärm gör att de inte passar för att vara vikbara (men se här nedanför). (LG och Samsung har dock sålt vikbara smarta mobiler på den kinesiska marknaden.) I mitten av 2010‑talet fick vikbara telefoner en kort renässans som modeaccessoar. De markerade att ägaren var för upptagen för att hålla på med Facebook och dylikt. – Jämför med böjbar och rullbar. Böjbara mobiltelefoner har en böjbar bildskärm som alltså finns på båda halvorna av telefonen utan märkbar skarv.

[mobiltelefoner] [trender] [ändrad 13 september 2021]

cool

– vad som är cool hänger på tre regler som har formulerats av den amerikanska journalisten Malcolm Gladwell:

  1. – när de som inte är cool upptäcker att något är cool så är det inte cool längre;
  2. – du kan inte skapa cool – cool är något man upptäcker;
  3. – man måste vara cool för att veta vad som är cool.

– ”The three rules of cool” finns i artikeln ”The Coolhunt” på Malcolm Gladwells webbsidor (länk). – Cool‑hunting är marknadsförares försök att ta reda på vad som är cool, det vill säga tilltalar ungdomar. Om Gladwells regler stämmer är detta dömt att misslyckas. – Se dokumentären ”The merchants of cool” från 2001länk.

[it-liv] [jargong] [kuriosa] [trender] [ändrad 1 maj 2020]

blottarkultur

(peep culture)exhibitionistkulturen, synlig­hets­kulturen, kik­kulturen – beteckning på en framväxande livs­stil där människor fri­villigt lägger ut information som tidigare har an­setts privat. – Exempel är deltagande i doku­såpor samt information, bilder och video som läggs ut i sociala medier. – Blottar­kulturen om­fattar både de som lägger ut in­formationen om sig själva och de som tittar på. – Det engelska uttrycket peep culture har populariserats av den kanadensiska journalisten Hal Niedzviecki på bloggen The Peep Diaries, numera stängd, samt i en bok från 2001 (länk) och en tv‑doku­men­tär med samma namn. – Se också cyberdisinhibition, digital dirt, digital hang­over, digital tatuering, Gyges effect, mobil­blottare, open the drapes, over­share, reputation bank­ruptcy, rätten att bli bortglömd och web dead.

[exhibitionism] [personlig integritet] [socialt] [trender] [ändrad 22 december 2019]