webbadress

den text man anger i webbläsarens adressfält för att besöka en sida på webben. Den tekniska termen är url, som står för uniform resource locator – universell resurspekare. En webbadress är en maskinläsbar beskrivning av var på internet en viss webbsida eller annan information finns. Om materialet flyttas fungerar inte url:en längre. (För en föreslagen lösning på det problemet, se uniform resource name.) – En typisk url som //it-ord.idg.se/ord/webbadress/ består av

  1. – förkortningen HTTP (eller https), som anger vilket protokoll som ska användas;
  2. – underdomänen it-ord;
  3. – domännamnet idg.se som anger vilken server informationen finns på, samt:
  4. filspecifikationen /ord/webbadress som anger var i serverns filkatalog som den efterfrågade filen finns.

– Url är en undergrupp till uniform resource identifier (uri), en term som sällan används. – Läs mer härW3C:s webbplats. – Läs också vad Datatermgruppen* skriver (länk).