webbadress

den text man anger i webbläsarens adressfält för att besöka en sida på webben. – Den tekniska termen är URL, som står för uniform resource locator – universell resurspekare. En webbadress är en maskinläsbar beskrivning av var på internet en viss webbsida eller annan information finns. Om materialet flyttas fungerar inte URL:en längre. (För en föreslagen lösning på det problemet, se uniform resource name.) – En typisk URL som //it‑ord.idg.se/ord/webbadress/ består av

  1. – förkortningen HTTP (eller HTTPS), som anger vilket protokoll som ska användas;
  2. underdomänen it-ord;
  3. domännamnet idg.se som anger vilken server informationen finns på, samt:
  4. filspecifikationen /ord/webbadress, som anger var i serverns filkatalog som den efterfrågade filen finns.

– URK är en undergrupp till uniform resource identifier (URI), en term som sällan används. – Läs mer härW3C:s webbplats. – Läs också vad Datatermgruppen skriver (länk).

[webben] [ändrad 18 juli 2019]