filnamnsändelse

teckenkombination som anger filformat. – Filnamnsändelser behövs för att program ska känna igen filer som de kan hantera. De brukar bestå av tre eller fyra bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga filnamnsändelser är .exe, .doc, .xls. Mellan filnamnet och filnamnsändelsen sätter man en punkt. Exempel: dokument.doc. – På engelska: file extension. – En utförlig lista över filnamnsändelser finns i Wikipedia.

[filnamnsändelser] [ändrad 20 oktober 2020]