filnamnsändelse

består oftast av tre bokstäver som står efter själva filnamnet. Vanliga ändelser är exe, doc, xls. Mellan filnamnet och ändelsen sätter man en punkt. Exempel dokument.doc. Utan filnamnsändelser känner programmen inte igen ”sina” filer. – En utförlig lista över filnamnsändelser finns på webbplatsen Whatis.

[filer]