museum

(.museum)toppdomän för museer. Det är en sponsrad toppdomän: den som vill registrera en domän under museum måste kunna visa att det gäller en inrättning som kan räknas som museum. Den måste uppfylla krav som har fastställts av organisationen Muse Doma International (welcome.museum). Kraven finns på denna länk.

[toppdomäner] [ändrad 13 september 2018]

int

toppdomän för internationella organisationer. Skrivs ofta .int. – Som internationella organisationer räknas organisationer som har bildats genom avtal mellan två eller flera stater. Det är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under int måste godkännas av IANA – se här.

[toppdomäner] [ändrad 13 september 2018]

dotcom

allmänt ord för sådant som har att göra med webben och i synnerhet för alla nystartade företag i slutet av 1990-talet. – Dotcombubblan står för den övervärdering av it‑företag som slutade med en ekonomisk krasch i början av 00‑talet. – Namnet kommer av toppdomänen com och den föregående punkten dot, alltså .com – dot com. – Fler ord på dot, klicka här.

[it-historia] [toppdomäner] [ändrad 14 september 2018]

coop

toppdomän på internet för kooperativa organisationer. Skrivs ofta .coop. Coop är en sponsrad toppdomän: alla som vill registrera en domän under coop måste godkännas av organisationen DotCooperation LLC (www.coop). Enbart kooperativa organisationer och företag samt deras helägda dotterbolag får registrera coop-domäner.

[toppdomäner] [ändrad 13 september 2018]